Matka s dítětem se učí na podlaze

Možnosti péče o děti

Vyhledávání a vyhledávání služeb péče o děti ve střediscích denní péče online prostřednictvím rodičovského portálu Little Bird.

Přehled obecních zařízení

 • Ostatní zařízení

  Ev. rodinné centrum "An der Erlöserkirche" (U kostela Vykupitele)
  Více na
  Ev. rodinné centrum pro děti "An der Friedenskirche" - plus KiTa
  Více na
  Ev. rodinné centrum pro děti "Sonnenschein" - plus KiTa
  Více na
  Rodinné centrum S.P.E. MÜHLE e.V. - plus KiTa
  Více na
  Integrační denní centrum FZG
  Více na
  Katolické rodinné centrum sv. Kryštofa pro děti
  Více na
  Katolická farnost svatého Jakuba
  Více na
  Katolická denní péče o děti sv. Marie
  Více na
  Paritätische Tageseinrichtung für Kinder e. V.
  Více na
  Centrum denní péče o děti "Im Park e. V.
  Více na
  Denní centrum pro děti Johanniter
  Více na
  Centrum denní péče o děti QiaKids
  Více na

Kromě péče v denním stacionáři existuje také možnost, aby se o vaše dítě staral pracovník denního stacionáře.