Skupina osob

Azyl

Podle distribučního klíče přiděluje spolková země Severní Porýní-Vestfálsko zahraniční uprchlíky a repatrianty z řad etnických Němců k ubytování do města Hilden.

Jsou ubytováni a je o ně pečováno v přechodných domovech provozovaných městem, dokud si nebudou moci sami zajistit bydlení na volném trhu s bydlením, pokud to jejich status podle imigračního zákona umožňuje.

 • Správa ubytování

  Město Hilden je ze zákona povinno udržovat ubytování (přechodné domovy) pro uprchlíky, pozdní repatrianty a bezdomovce, tedy pro osoby, které si nemohou nebo nemohou zajistit bydlení samy.

  Za ubytování se platí poplatek, jehož výši určuje městská rada. Kromě kontroly placení uživatelských poplatků zahrnuje správa útulků také nákup inventáře.

 • Obecné poradenství v bytové nouzi

  Z důvodu nemoci, nezaměstnanosti, předlužení, osobních okolností, ale také z neznalosti se může stát, že vám vypoví nájem bytu, dostanete výpověď nebo se čeká na vyklizení bytu.

  Naším zvláštním zájmem je, aby se vám zde dostalo rychlé a kompetentní pomoci a podpory při uspokojování základní lidské potřeby - bydlení. Aktivní podporou se má předejít hrozícímu bezdomovectví se všemi jeho negativními důsledky.
  V mnoha případech lze bezdomovectví včasným přijetím vhodných opatření předejít, proto je velmi důležité tomuto problému včas čelit. Nebojte se nás kontaktovat.

  V oblasti poradenství a podpory město spolupracuje s organizací Sozialpädagogische Einrichtung Mühle e.V., Nove-Mesto-Platz 3c, 40721 Hilden. Zde je vám k dispozici tým odborníků na sociální práci, který vás informuje o mnoha možnostech pomoci a v případě potřeby vás aktivně podpoří.

  Lidem, kteří se ocitnou v akutní nouzové situaci, poskytuje město nouzové ubytování, aby měli kde dočasně přenocovat. I zde jsou lidé doprovázeni a podporováni s cílem přestěhovat se z nouzového přístřeší do bytu.

  Lidé v nouzi mohou využít služeb, které nabízí Tafel SKFM.

  Ve spolupráci s azylovými domy pro ženy v okrese Mettmann je možné získat dočasné ubytování za účelem ochrany před domácím násilím.