Conveyance.navi

Mnohá opatření na úsporu energie nebo využívání obnovitelných zdrojů energie jsou dotována spolkovou zemí Severní Porýní-Vestfálsko nebo spolkovou vládou.

Stránka Förder.Navi NRW.Energy4Climate poskytuje informace o trvale nabízených programech financování pro široce založené technologie.

K dopravníku.navi