Parlament mládeže v městském parku

Parlament mládeže

Parlament mládeže

Hildenský parlament mládeže je orgánem pro politické vzdělávání mládeže a je volen každé dva roky. Dává mladým lidem možnost aktivně přispívat svými nápady k utváření městské komunity a k místní politice.

Děje se tak buď prostřednictvím projektů a akcí, které mladí lidé sami připravují a realizují, nebo formou návrhů předkládaných výborům. V dosavadní práci se jako stěžejní prosadila témata z oblasti školství, volného času, dopravy, životního prostředí, participace mládeže a pokojného soužití lidí.

Parlament mládeže svou činností přispívá ke zvyšování kvality života mladých lidí a k rozvoji města Hilden, které je přátelské k mladým lidem.