Městské hřbitovy

Ústřední stavební dvůr je zodpovědný za správu a údržbu tří městských hřbitovů.

Správu hřbitovů najdete ve správní budově hlavního hřbitova na Kirchhofstraße 61. Zde se vyřizují veškeré záležitosti týkající se pohřbívání (přidělování termínů pohřbů, poplatky, pohřební dokumenty a povolení).

Úkoly údržby hřbitova zahrnují kromě obecné údržby zeleně také přípravu hrobů, péči o válečné hroby a památníky a veškerou technickou údržbu.

Podrobné informace naleznete ve statutu hřbitovů města Hilden a ve statutu poplatků za hřbitovy města Hilden.