Občanská poradna Hilden

Naturalizace

Naturalizace

Spolkový sněm schválil nový zákon o občanství, který ještě musí projít legislativním procesem, a proto se očekává, že vstoupí v platnost v květnu/červnu 2024. Do té doby budou platit stávající předpisy.

V návaznosti na vstup nového zákona o státním občanství v platnost vám zde přinášíme informace o změnách podmínek pro udělení německého občanství. Ke struktuře změny zákona se zatím nelze přesně vyjádřit.

Důrazně nedoporučujeme podávat žádost předčasně s odkazem na změnu zákona. Z časového hlediska to nepřináší žádné výhody. Vzhledem ke změně zákona je třeba počítat se zpožděním při vyřizování všech žádostí.

Žádáme vás, abyste se zdrželi telefonických dotazů a e-mailů týkajících se změněné právní situace.

Veškeré informace o získání německého občanství naleznete na portálu služeb města Hilden.

Více informací najdete také na domovské stránce "Ministerstva pro děti, mládež, rodinu, rovnost, uprchlíky a integraci NRW".