Matka s dítětem se učí na podlaze

Rodina a vzdělání

Teenageři s batohem a notebookem

V Hildenu klademe velký důraz na rodinu a vzdělání. Nabízíme širokou škálu podpory a služeb na podporu blaha rodin. Patří sem například zařízení péče o děti a volnočasové aktivity pro děti a mládež. Kromě toho investujeme do kvalitního vzdělávání našich mladých lidí. Chceme zajistit, aby se všem dětem a mladým lidem v naší komunitě dostalo co nejlepšího vzdělání a mohli plně rozvinout svůj potenciál.