Městský znak a logo

Město Hilden má městský znak a vlastní správní logo.

 • Znak města Hilden

  V roce 1900 získalo město Hilden vlastní městský znak. Jedná se o státní znak, který používá výhradně město. Užívání znaku třetími osobami může být v jednotlivých případech schváleno na základě žádosti.

  Znak města Hilden se skládá ze štítu a koruny. Nástěnná koruna je symbolem města. V horní části štítu je na stříbrném pozadí červené kontrasové břevno. Jedná se o zemský znak hrabat z Bergu a ukazuje, že Hilden patří k zemi Berg'schen. Stříbrný pruh na zeleném pozadí představuje řeku Itter, která protéká Hildenem. Erbovní kolo a srp jsou symboly průmyslu a zemědělství, které byly v době udělení znaku 2. dubna 1900 ještě víceméně v rovnováze.

  Znak města Hilden
 • Logo obce

  Slovní obrazová značka (logo) je vytvořena ze stylizovaného erbu. Barevné schéma bylo záměrně zachováno. Díky tomuto ztvárnění působí logo moderněji. Aby bylo možné logo používat co nejpružněji, bylo navrženo v různých variantách. Za používání loga je výhradně odpovědná správa obce Hilden.

  Logo obce Hilden

  Tato varianta je nejběžnější a lze ji použít pouze na bílém pozadí.


  Loga jsou k dispozici také v černé a bílé barvě, které se používají na jednobarevných plochách nebo na obrázcích s dostatečným kontrastem.