Vchod Mittelstraße

Prohlášení o přístupnosti

Jako provozovatel webových stránek se snažíme (Stadtverwaltung Hilden) vytvářet webové stránky v souladu s příslušnými předpisy o přístupnosti. Platí pro nás následující právní předpisy:

Zákon spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko o rovných příležitostech pro osoby se zdravotním postižením (BGG NRW) a nařízení o bezbariérových informačních technologiích Severního Porýní-Vestfálska (BITVNRW).

Webové stránky
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky
https://hilden.de.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Všimli jste si nějakých nedostatků v bezbariérovém přístupu k obsahu na našich webových stránkách nebo máte k bezbariérovému přístupu nějaké připomínky či dotazy? Neváhejte nás kontaktovat na adrese:

Hilden

Am Rathaus 1

40721 Hilden

+49 2103 720

Nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře:

Stav kompatibility s požadavky
Tyto webové stránky jsou plně kompatibilní s předpisy o přístupnosti, které se na nás vztahují.

Nepřiměřená zátěž
Následující obsah není poskytován bezbariérově, protože by to pro nás znamenalo nepřiměřenou zátěž: PDF dokumenty, formuláře, obrázky. Pokud některý z těchto dokumentů potřebujete, obraťte se na info@hilden.de.

Přístupné alternativy
K našemu nepřístupnému obsahu poskytujeme následující přístupné alternativy: Kontaktní formulář.

Postup vymáhání
Pokud se domníváte, že jste byli znevýhodněni nedostatečně přístupným designem našich webových stránek, můžete se obrátit na příslušný orgán pro vymáhání. Obrátit se na něj můžete na adrese:

Úřad ombudsmana pro přístupné informační technologie spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko na adrese
Zemský zmocněnec pro osoby se zdravotním postižením
Fürstenwall 25
40219 Düsseldorf
E-mail: ombudsstelle-barrierefreie-it@mags.nrw.de