Skupina osob

Sociální záležitosti a integrace

Kultura nikdy nebyla něčím statickým, ale něčím, co se pohybuje, co umožňuje společné soužití, co zjednodušuje a zkrášluje, co slouží civilizaci lidstva. Významné, viditelné změny měly často svůj počátek v setkávání lidí z různých kulturních okruhů. Migrace zde tedy měla kulturně-propagační, ne-li dokonce kulturně-zakladatelský účinek.