Skupina osob

Aktivní společně na místě

Aktivní společně na místě

Aktivní společně na místní úrovni - formování sociální a politické účasti. Projekt financovaný státem Severní Porýní-Vestfálsko je určen především uprchlíkům ve věku 16 až 27 let. V celkem deseti workshopech a exkurzích se 43 účastníků dozvědělo, jak se mohou zapojit do politiky a společnosti. Spolková země Severní Porýní-Vestfálsko na něj poskytla finanční prostředky z programu financování "Gemeinsam MehrWert".