Fotovoltaický systém v závodě 3M

Kanalizační přípojka

Pro realizaci stavebního projektu, ať už se jedná o přestavbu nebo novostavbu, potřebujete nové připojení nebo změnu připojení na veřejnou kanalizaci v souvislosti se stavebním povolením.

Za monitoring městské kanalizace, dešťových nádrží a čerpacích stanic odpovídá centrální stavební dvůr. Za monitorování městské kanalizace, dešťových retenčních nádrží a čerpacích stanic odpovídá centrální stavební dvůr.

 • Stavební povolení

  Stavební povolení vydává Úřad pro správu a dohled nad stavbami. V souvislosti s plánováním vašeho stavebního projektu musíte včas myslet na odvádění odpadních vod. Musí být vypracován tzv. plán odvodnění.

 • Plán odvodnění

  Plán odvodnění pro vás může vypracovat například architekt nebo odborný projektant. Jako podklad pro toto plánování slouží výpis ze soupisu kanalizace města Hilden. Na vyžádání jej můžete získat e-mailem od pracovníků oddělení odvodnění majetku. Plán odvodnění předkládáte ve dvou vyhotoveních spolu s vyplněnou žádostí o odvodnění.

  Pokud jsou předložené plány v pořádku, budou schváleny. Obdržíte odpovídající povolení k připojení a vypouštění.

 • Připojení nemovitosti

  Po zvážení odvodnění pozemku musí být i soukromá kanalizace napojena na veřejnou kanalizaci. Jedná se o napojení na městskou splaškovou, dešťovou nebo kombinovanou kanalizaci: Jinými slovy, úsek od hranice pozemku k městské kanalizaci. Za tímto účelem je třeba podat žádost o připojení nemovitosti. Tu je třeba podat před dokončením stavby (pokud možno cca 8 týdnů před plánovaným nastěhováním).

  Lze použít stávající připojení. V případě potřeby je nutné je zrenovovat. K tomu je třeba rovněž podat žádost(žádost o renovaci).

  Práce na připojení nemovitosti nebo sanaci provede firma pověřená městem. Náklady na ně nese vlastník.