Skupina osob

Integrace a začlenění

Cílem integrace a inkluze je zajistit, aby všichni lidé v našem městě měli rovné příležitosti a možnost zapojit se do všech oblastí společenského života.

Přístup ke vzdělání, volnočasovým aktivitám, mobilitě atd. musí být zaručen všem členům společnosti stejně - bez ohledu na věk a pohlaví, přítomnost zdravotního postižení nebo přistěhovalectví z jiné země.

 • Zařazení

  Začlenění znamená umožnit lidem se zdravotním postižením vést samostatný a nezávislý život. K zajištění tohoto cíle je třeba podporovat a realizovat účast osob se zdravotním postižením na rozhodovacích procesech v obci a rozvoj bezbariérového města Hilden.

  Poradní sbor pro zdravotně postižené je orgán, který politicky zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením.

 • Poradenské služby pro dospělé osoby s mentálním postižením

  Jednou přijde den, kdy se každý člověk chce otočit zády k domu svých rodičů a přestěhovat se do svého prvního vlastního bytu. Lidé s mentálním postižením a jejich příbuzní si pak kladou mnoho otázek:

  • Jaké jsou vlastně formy bydlení?
  • Jaké žádosti je třeba předložit?
  • Kdo podporuje věci každodenního života?
  • A kdo to všechno financuje?

  Na tyto a mnohé další otázky odpovídá Christian Jakubczak z koordinačního, kontaktního a poradenského centra (KoKoBe) pro osoby s mentálním postižením v okrese Mettmann. KoKoBe radí lidem s mentálním postižením a jejich příbuzným v celém okrese v otázkách bydlení, práce a volného času.

  Jakubczak je také pravidelně přítomen v Hildenu, kde má měsíční konzultační hodiny. Poradenství je bezplatné a na přání anonymní. Registrace není nutná.

  Úřední hodiny se konají každou třetí středu v měsíci od 10:00 do 12: 00 v místnosti 109 na radnici Am Rathaus 1 v Hildenu. Přístup je bezbariérový. Mimo úřední hodiny je Christian Jakubczak k zastižení na telefonním čísle 02104/99-2384.

 • Severorýnský svaz nevidomých a slabozrakých

 • Koordinační, kontaktní a poradenské centrum

 • Úřad pro osoby se zdravotním postižením (okres ME)

 • Integrace

  Město Hilden je domovem lidí, kteří do Německa přišli z více než 100 různých zemí světa. Důvody jsou téměř stejně rozmanité jako kultury, z nichž pocházejí: Často neopustili svou vlast dobrovolně, ale kvůli válkám nebo krizím. Ale také ekonomické, rodinné a jiné důvody byly pro mnoho lidí důvodem k příchodu do Německa nebo do Hildenu.

  Zkušenosti ukazují, že ať už k nám lidé z jiných zemí přicházejí z jakýchkoli důvodů, v Hildenu se jim líbí a plánují zde svou budoucnost. Když se sem lidé přistěhují, společnost se změní.

  Městské instituce a rozsáhlá síť dobrovolných pomocníků proces integrace přistěhovalců v mnoha ohledech provázejí a utvářejí - v konečném důsledku ku prospěchu všech obyvatel města. V souladu s tím se klima ve městě vyznačuje kosmopolitismem, respektem a přijetím.

 • Komisař pro integraci

  V Hildenu byla integrace přistěhovalců vždy považována za úkol pro celou společnost ("průřezový úkol pro celou společnost"). Proto "integrace" nemůže být úkolem jediného úřadu nebo oddělení. Přesto existuje ve státní správě pozice integračního úředníka. Zde se spojují nitky týkající se koncepční práce, plánování a projektů města.

  Pracovník pro integraci je kontaktní osobou správy pro radu pro integraci, jejíchž zasedání se účastní a jejíž agendu pomáhá utvářet. Je také kontaktní osobou pro "Síť sdružení migrantů v Hildenu", se kterou město spolupracuje při plánování integračních prací. Referent pro integraci také vyřizuje žádosti o "Katalog opatření pro integraci", což je fond 20 000 eur ročně, z něhož mohou všechny agentury ve městě žádat o peníze na podporu integračních projektů a opatření. Žádosti se předkládají referentovi pro integraci, který poté předkládá návrh sociálnímu výboru, jenž nakonec rozhoduje o přidělení finančních prostředků.

  Integrační úředník je také kontaktní osobou pro lidi, kteří se dobrovolně věnují pomoci uprchlíkům nebo se k tomu chystají. Mimo jiné je prostředníkem pro kontakt s okresem Mettmann, odkud jsou poskytovány státní prostředky (dotační program "KOMM AN NRW") na dobrovolnickou činnost v této souvislosti.

  "Förderpreis Integration" uděluje také komisař pro integraci. Návrhy se předkládají jemu, on svolává porotu a organizuje slavnostní předávání cen.

  Integrační úředník rovněž poskytuje informace o otázkách souvisejících s tématy integrace a migrace. Osobní návštěvu si můžete domluvit po předchozí domluvě.

 • Mezinárodní týdny proti rasismu