Městská knihovna

ESD

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (ESD)

Logo pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj

V rámci ESD vám nabízíme akce!

Městská knihovna Hilden se hlásí k 17 cílům udržitelného rozvoje (Agenda 2030). Všechny prvky by měly být co nejlépe integrovány do každodenní pracovní rutiny a služeb nabízených návštěvníkům. Tímto způsobem chceme přispět k udržitelnému rozvoji celé společnosti.

Logo (Agenda 2030)


Naším cílem je vytvořit si v tomto ohledu udržitelný obraz sebe sama. Považujeme se za místo, které k tomu poskytuje základy v podobě akcí, workshopů a znalostních programů. Účastí na těchto formátech mají lidé možnost aktivně se podílet na tomto procesu a ovlivňovat jeho podobu.

Formáty akcí, které jako městská knihovna nabízíme, mají oslovit široké spektrum lidí. Opět platí, že pro účast na některé z našich akcí není nutné mít platný čtenářský průkaz.

Další informace o ESD naleznete na adrese: https: //www.bne.nrw/.

Zde jsou příklady událostí ESD

  • "Digitální sponzorské akce":


Logo digitálních sponzorů


Ve spolupráci s digitálními mentory okresu Mettmann se pravidelně konají "digitální konzultační hodiny" a workshopy. Cílem je podpora digitální participace ve stáří. Cílem "digitálních konzultačních hodin" je podpořit zejména starší osoby při výběru a používání digitálních zařízení. Účast na nich je bezplatná a podporu digitálních mentorů lze využít spontánně po celou dobu konzultačních hodin bez předchozího objednání. Digitální mentoři v nich nabízejí přednášky na různá digitální témata a také vysvětlují, co je třeba zohlednit u některých programů a zařízení. Probíhají také další akční týdny s doprovodným programem a místními partnery pro spolupráci.

  • "Den včel":
Včela na pampelišce!


Souběžně se Světovým dnem včel se uskuteční akční den pro celou rodinu zaměřený na včely. Budou nabízeny různé formy, do kterých se mohou aktivně zapojit malí i velcí. Cílem je přispět ke zvýšení povědomí o přírodě a životním prostředí a o vlivu, který na ně má člověk.


  • "Akce ESD ve spolupráci s Centrem ochrany přírody Bruchhausen":

Cílem je zavést využití Městské knihovny v Hildenu a Centra ochrany přírody v Bruchhausenu jako místa mimoškolního vzdělávání a výchovy i pro volnočasové aktivity. Prostřednictvím společných formátů akcí se má prostřednictvím workshopů a přednášek projevit předávání znalostí na téma udržitelnosti.


  • "Setkání k opravě":
Opravárenské centrum: Většinu věcí lze opravit.


Na setkání s opraváři dohlíží a organizuje je skupina dobrovolníků s individuálními odbornými znalostmi. Zajišťují, aby bylo možné na místě v knihovně opravit vadné drobné spotřebiče a předměty denní potřeby. Vzhledem k tomu, že většina těchto předmětů je vyrobena z konečných surovin, je z hlediska udržitelnosti obzvláště důležité, aby se vadné předměty nemusely okamžitě likvidovat. Díky opravě předmětů již nemusí být nutné kupovat nové. Opravy jsou také zpravidla levnější, neutrálnější z hlediska emisí CO2, a proto jsou lepší volbou.


  • "Školení 3D tisku":
Čerstvě vytištěné 3D figurky z 3D tiskárny.


3D tiskárna "Prusa i3 MK3S+" je zákazníkům městské knihovny po úvodním seznámení k dispozici zdarma. Lze na ní v několika krocích vyrobit řadu figurek nebo užitečných náhradních dílů. Pomáhá tak realizovat komplexní zajištění malých dílů pro nejrůznější aplikace kvalifikovaně, co možná nejmístněji a klimaticky neutrálně.


  • "Německo-ukrajinská hodina čtení":
Ukrajinsko-německá lekce čtení


V naší knihovně se uplatňuje kultura vstřícnosti. Knihovna je ideálním místem pro lidi hledající ochranu a nově příchozí. Na místě najdou informační brožury, média pro výuku jazyků a vlastní útočiště. Naše služby přizpůsobujeme aktuální situaci: Například pro lidi z Ukrajiny, kteří přijeli do Hildenu a okolí, bylo v krátké době zřízeno místo setkávání. Tito lidé se nyní začleňují do svého nového každodenního života. Učí se také německy, čímž vznikla další potřeba. V souladu s tím byla zorganizována "německo-ukrajinská čtenářská hodina". Propagační materiály k ní jsou distribuovány přímo v místních ubytovacích centrech.


V nabídce je také celá řada dalších akcí, které najdete v programu akcí městské knihovny.