Fotovoltaický systém v závodě 3M

Obchodní sítě

Obchodní sítě

Síťování - vzájemné poznávání - schopnost udělat víc

Ať už se jedná o manažera, podnikatele, zaměstnance nebo freelancera, téma networkingu hraje důležitou roli pro každého. Budování vlastních síťových vztahů je zásadním faktorem úspěchu a více než jen příjemnou zábavou. V Hildenu si to uvědomovali již v 50. letech 20. století:

Nejstarší síť v Itterstadtu, Hildener Industrie-Verein e. V., byla založena již v roce 1955. Již tehdy se členové zavázali k vzájemné podpoře a aktivní propagaci podnikání. Dnes je v Hildener Industrie-Verein aktivních více než 100 hildenských firem.

Vedle Hildenského průmyslového svazu působí v Hildenu celá řada sítí:
. Například marketingové oddělení města zve zájemce k výměně zkušeností a udržování kontaktů, zejména s cílem oživit centrum města a maloobchodní a gastronomické podniky, které se zde nacházejí.

Skvělým místem pro navázání kontaktů je také Sdružení malých a středních podniků a podnikatelů (MIT) při CDU a Podnikatelský klub VfB 03 Hilden e.V. s přibližně 70 členy. 

Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW e.V.), největší, politicky nezávislé a meziodvětvové sdružení německých malých a středních podniků, se věnuje vytváření sítí regionálního hospodářství.

Pravidelná setkání, přednášky a diskusní skupiny zajišťují živou výměnu informací, znalostí a kontaktů.

Více o sítích:

Všechny sítě v okrese Mettmann, včetně konkrétních odvětví, najdete v brožuře o sítích "Invest in ME" (pdf).