Zelené plochy šetrné ke klimatu

Změna klimatu vyžaduje vytváření druhově a strukturálně bohatých zelených ploch.

Parky, zelené plochy a zahrady u domů i předzahrádky musí být navrženy tak, aby byly blízké přírodě a vhodně uspořádané pro přizpůsobení se klimatu. Střešní plochy a fasády mohou také cenným způsobem přispět k ochraně druhů prostřednictvím zeleného designu a představují opatření pro přizpůsobení se klimatu.

Nenáročnou zahradu si přejí především občané, kteří se nechtějí obejít bez zahrady a zároveň nechtějí investovat mnoho času do její údržby. Právě proto, že by zahrada měla být nenáročná na údržbu, může být stále blízká přírodě a šetrná k hmyzu. Nízké těsnění a do značné míry otevřená drenáž jsou dalšími prvky zeleného designu šetrného ke klimatu.

V rámci projektu "Více zeleně doma" podporuje Spotřebitelské poradenské centrum NRW zájemce o individuální úpravu a modernizaci jejich bytu, domu a zahrady. Kromě praktických rad zve spotřebitelská poradna NRW zájemce k účasti na online seminářích.

Poznámka: V současné době lze žádat o dotace BAFA na výstavbu zelených střech!