Události v centru města

Akce v centru města pořádají různé subjekty:

Městské akce, jako je trh umělců, vánoční trh (s hildenskými spolky), burza dobrovolníků, organizuje kancelář starosty. S dotazy, připomínkami nebo přihláškami se obracejte přímo na marketingový tým města v kanceláři starosty.

Některé akce plánují a pořádají přímo soukromí organizátoři, například jarní slavnosti, slavnosti vína, podzimní trh, Itterfest, knižní a bleší trh. V případě zájmu vám rádi poskytneme kontakt na pořadatele.

 • Neděle v provozu 2024

  Další zahájení prodeje v neděli je plánováno na následující termíny, vždy v souvislosti s výše uvedenou akcí:

  • 05.05.2024: Svátek jara, svátek vína
  • 08.09.2024: Podzimní trh
  • 27.10.2024: Knižní a bleší trh
  • 01.12.2024: Vánoční trh (s kluby z Hildenu)
 • Kalendář akcí

  Přehled široké nabídky akcí v našem městě najdete v kalendáři akcí. Můžete zde také zaregistrovat své plánované akce a zapsat je do kalendáře (např. festivaly pořádané spolky, sdruženími nebo jinými organizacemi).