Geodézie & nemovitosti

Předkupní právo

Předkupní právo obce

Obec má za určitých podmínek předkupní právo na výkup pozemků a nemovitostí na základě stavebního zákona (§ 24 a násl. BauGB NRW) a zákona o ochraně památek (§ 31 a násl. DSchG NRW).

Katastrální úřad proto může zapsat změnu vlastnictví v případě kupních smluv pouze tehdy, pokud se prokáže, že předkupní právo města Hilden neexistuje nebo nebylo uplatněno (prohlášení o vzdání se předkupního práva).

Osvědčení, které je zpoplatněno, se vydává na základě písemné žádosti, kterou obvykle podává notářský úřad.