Fotovoltaický systém v závodě 3M

Výstavba silnic

Výstavba silnic

Za plánování, výstavbu a údržbu komunikací odpovídá oddělení výstavby a dopravy v rámci Úřadu pro stavebnictví a zeleň.

Údržbu silnic v Hildenu zajišťuje centrální stavební dvůr. Ta zahrnuje zejména rychlé opravy drobných poškození veřejných komunikací, cyklostezek, chodníků, náměstí a dalších dopravních ploch.

Kromě toho se o dopravní značení, kontrolu a údržbu semaforů, parkovacích automatů a značení na území města stará tým pro bezpečnost provozu.

  • Povinnost bezpečnosti silničního provozu a silniční kontroly

    Město je zodpovědné za bezpečnost silničního provozu, a proto jsou všechny silnice a cesty pravidelně kontrolovány. Tyto kontroly probíhají v různých intervalech v závislosti na intenzitě dopravy a důležitosti silnic a cest.

  • Úřad pro silniční dopravu

    Podle § 45 zákona o silničním provozu může silniční správní úřad z důvodu bezpečnosti a pořádku například omezit nebo zakázat užívání některých pozemních komunikací a odklonit dopravu. Děje se tak zejména prostřednictvím dopravních příkazů (např. dopravních značek a dopravního značení).