Stavební dvůr s vozidly

Duální systém pro balení

Duální systém a žlutý koš


Nová firma pro likvidaci žlutých popelnic a pytlů od ledna 2023:
Na základě nového výběrového řízení společnosti Duale Systeme na logistiku svozu již svoz žlutých popelnic neprovádí společnost Awista Logistics, ale od ledna 2023 společnost RMG GmbH.

Města a obce nemají na sběr obalů od soukromého sektoru žádný vliv a nejsou zadavateli.
Svozové okrsky a termíny se nemění a najdete je jako obvykle v kalendáři svozu komunálního odpadu a v aplikaci MyMüll. Rovněž je najdete jako obvykle v kalendáři komunálního odpadu a v aplikaci MyMüll. Stejně tak je v Hildenu stále možné volit mezi pytli a popelnicemi.
RMG GmbH již také nechce využívat dosavadní distribuční místa pro nové žluté pytle a jmenovala nová distribuční místa.

Od ledna 2023 se proto přestanou vydávat žluté pytle na radnici a ve dvoře obecního domu. Stavební dvůr.

Veškeré dotazy týkající se sběru žlutých pytlů + popelnic, jakož i objednávání a výměny žlutých popelnic vám zodpoví společnost RMG GmbH.

 • Duální systémy pro balení

  Zákon o obalech ukládá výrobcům a distributorům povinnost zpětného odběru a recyklace obalů po jejich použití. Tuto povinnost přebírají soukromé duální systémy, které organizují sběr a recyklaci obalů v celém Německu a zadávají ji soukromým společnostem zabývajícím se jejich likvidací. Města a obce nemají na sběr obalů v soukromém sektoru žádný vliv.
  Výrobci a distributoři obalů již nejsou povinni tisknout na obaly symboly, jako je Zelený bod. Nicméně do sběru duálních systémů patří pouze obaly a obalové komponenty. Další informace naleznete také na www.muelltrennung-wirkt.de.
    

 • Distribuční místa pro žluté pytle

  • Edeka Breidohr, Walderstraße 99
  • Edeka Kuhland, Lortzingstraße 39
  • Kioskland, Richrather Straße 65
  • Leův kiosek, Hagelkreuzstraße 1
  • REWE, Richrather Straße 172
 • Co se děje s prázdnými obaly?

  Obaly se sbírají, třídí a recyklují prostřednictvím kontejnerů, popelnic nebo pytlů v systému sběru nebo zpětného odběru. Týká se to všech jednorázových obalů ze skla, papíru, plastu, hliníku, pocínovaného plechu a kompozitních materiálů.
  Staré obaly tak dostávají novou šanci. Recyklací vznikají druhotné suroviny a nové výrobky.

  Do žlutého pytle nebo žluté popelnice patří pouze prázdné lehké obaly z plastů, hliníku, plechu a kompozitních materiálů.
  Patří sem např:

  • Krmivo pro domácí zvířata a plechovky,
  • Čepice, korunkové uzávěry,
  • Hliníkové zásobníky, fólie,
  • Kanystry s rozprašovačem (bez zbytkového plynu)
  • Zubní pasty a tuby s lepidlem,
  • Plastové sáčky, balicí fólie,
  • Želatinový medvídek a sáček s bonbony,
  • vaničky od jogurtů a margarínů,
  • Lahve se šamponem a mycím prostředkem,
  • Pěnové / polystyrenové zásobníky,
  • Krabice od nápojů a mléka,
  • Sáčky na polévky a hotová jídla,
  • Vakuové balení atd.

  Aby bylo zajištěno, že obaly ze žlutého pytle mohou být také dobře tříděny a recyklovány, musí být plechovky, fólie, kelímky a plastové lahve zbaveny zbytků a neměly by být skládány do sebe.

 • Tohle do žlutého koše nepatří !

  Neobalové předměty a výrobky, jako jsou batohy, elektrospotřebiče, hračky, videokazety, ramínka na oblečení, tenisky apod., nepatří do sběru obalů stejně jako zbytkový odpad a odpad ze zeleně.

  Nesprávně naplněné pytle nebo popelnice na recyklovatelný materiál budou označeny informační poznámkou od společností provádějících likvidaci a nebudou vyprázdněny. Musí být přetříděny pro příští svoz nebo za poplatek zlikvidovány jako zbytkový odpad.

  Předcházení vzniku dalšího množství odpadu

  Pomozte nám v zájmu životního prostředí. Můžete se svobodně rozhodnout, zda chcete používat žlutou popelnici, nebo dáváte přednost žlutým pytlům.

  Jen se prosím vyvarujte zaplňování žlutých košů nebo kontejnerů dalšími žlutými pytli. Obaly vhazujte volně do žlutých sběrných nádob a používejte k tomuto účelu menší, opakovaně použitelné sběrné nádoby. Tímto způsobem se vyhnete zbytečnému odpadu z obalů a významně přispějete k ochraně stále vzácnějších surovin.