Kostel reformace

Nabídky

Zřízením Centrálního úřadu pro zadávání veřejných zakázek v roce 1999 město Hilden sledovalo cíl standardizovat systém zadávání veřejných zakázek. Kromě toho mělo být striktně odděleno zadávání zakázek a formální provádění zadávacího řízení s cílem zabránit korupci.