Kostel reformace

Nabídky

Zřízením Centrálního úřadu pro zadávání veřejných zakázek v roce 1999 město Hilden sledovalo cíl standardizovat systém zadávání veřejných zakázek. Kromě toho mělo být striktně odděleno zadávání zakázek a formální provádění zadávacího řízení s cílem zabránit korupci.

 • Úkoly Centrálního úřadu pro veřejné zakázky

  Centrální zadavatel je odpovědný za provádění zadávacích řízení pro všechny obecní zakázky v souladu s VOB, UVgO a VgV.

  To zahrnuje mimo jiné zveřejnění v případě veřejných zakázek, změnu složení uchazečů v případě omezených zakázek, zveřejnění zadávací dokumentace, otevírání a zajištění nabídek, aritmetické ověření a získání chybějících prohlášení atd.

  Dále se kontroluje, zda jsou dodržována ustanovení VOB/UVgO/VgV. Tímto způsobem má být do řízení o udělení zakázky vnesena větší transparentnost.

  K úkolům zadávacího úřadu dále patří zřízení a vedení databáze dodavatelů.

 • Aktuální oznámení o veřejných zakázkách

  Veřejné zakázky (národní i celoevropské) města Hilden zveřejněné od 2. května 2016, včetně zadávací dokumentace, budou bezplatně k dispozici na trhu zadávání zakázek NRW a Rhineland:

  Použijte funkci vyhledávání v sekci oznámení, do pole "Hledaný výraz" zadejte Hilden a poté klikněte na tlačítko Hledat. Nyní se zobrazí všechny aktuální publikace o výběrových řízeních obsahující hledaný výraz Hilden .

  Aktuální nabídky
 • Seznam zadaných zakázek

  Podle § 20 odst. 3 VOB/A a § 30 odst. 1 UvgO zadavatel v případě, že se jedná o

  • omezená výběrová řízení bez výzvy k účasti v soutěži s hodnotou zakázky 25 000 EUR bez DPH nebo vyšší,
  • přímé zadání zakázky v hodnotě 15 000 EUR bez DPH nebo vyšší a
  • Vyjednané zakázky bez výběrového řízení s hodnotou zakázky 25 000 EUR bez DPH nebo vyšší.

  po zadání zakázky.
  Níže proto naleznete výsledky výše uvedených zadávacích řízení.

 • Zamýšlené omezené nabídky

  Podle § 20 odst. 4 VOB/A musí zadavatel poskytnout informace o zamýšlených omezených výzvách k podání nabídek podle § 3a odst. 2 č. 1 nad předpokládanou hodnotu zakázky 25 000 EUR bez DPH.

  Níže jsou proto uvedena výše uvedená zamýšlená omezená výběrová řízení města Hilden.

  Poznámka: Pokud se za tímto textem nezobrazí nabídka, nejedná se o zakázky s omezeným přístupem!