Geodézie & nemovitosti

Ulice a čísla domů

Přidělení názvů ulic a čísel domů

Uliční cedule u radnice

Pojmenování ulic a čísel domů je v kompetenci obce. Označení ulic a čísel domů jsou základními předpoklady pro orientaci na území obce a slouží mimo jiné k odvrácení nebezpečí.

Čísla domů

S ohledem na snadné vyhledávání adres pro návštěvníky a především pro policii, hasiče a záchrannou službu je třeba úředně přidělovat čísla domů. Přidělení čísla domu provádí město Hilden a je určeno prostřednictvím oznámení. Číslo domu je součástí úředního označení místa. Ze stanovení čísla domu vyplývá povinnost vlastníka opatřit svou nemovitost stanoveným číslem domu.

Číslo domu se přiděluje z moci úřední v rámci řízení o vydání stavebního povolení pro novostavby. Lze je však přidělit i na základě žádosti, například v případě změn stávající budovy nebo dalších vchodů. Někdy může být nutné přečíslovat stávající čísla domů.

O přidělení domovních čísel lze požádat neformálně.

Názvy ulic

Právo pojmenovávat ulice a náměstí v městské části je samosprávnou záležitostí obcí. Právo na pojmenování zahrnuje i právo na změnu stávajících názvů. Pojmenování ulic vyžaduje přijetí usnesení zastupitelstva obce nebo rozhodující komise.

Pojmenování ulic je v kompetenci obce. Obec má při výběru názvu ulice širokou volnost. Zvolený název ulice však nesmí být urážlivý nebo porušovat trestní právo či demokratický ústavní pořádek. V případě přejmenování ulice musí být při zvažování zohledněn existující zájem obyvatel na zachování předchozího názvu ulice.

Pojmenování ulic může být poctou zasloužilým občanům a podporou místní tradice. Podané návrhy budou rovněž shromážděny a ve vhodnou dobu znovu projednány.

Význam jednotlivých názvů ulic a jejich původ nebo výklad/historii lze získat v městském archivu.