Geodézie & nemovitosti

Mapy servisních míst

V servisní oblasti oddělení geodézie a nemovitostí můžete získat informace z katastru nemovitostí v digitální podobě nebo jako výtisk či soubor PDF.

Katastrem nemovitostí se rozumí obsah knihy nemovitostí a mapy nemovitostí, jakož i související geodetické podklady. Katastr nemovitostí vede zeměměřický a katastrální úřad okresu Mettmann.

 • Mapa nemovitostí

  Oficiální katastrální mapa - známá také jako mapa nemovitostí, katastrální mapa nebo hovorově jako plán pozemku - zobrazuje pozemky a budovy podle umístění, tvaru a velikosti. Může také obsahovat znázornění využití nebo topografie. Mapy nemovitostí se obvykle vydávají v měřítku 1:1 000 nebo 1:500.

 • Kniha nemovitostí

  Katastr nemovitostí je úřední rejstřík všech nemovitostí. Je veden automaticky a popisuje nemovitosti podle jejich umístění, využití a velikosti a uvádí vlastníky a dědičná práva ke stavbám v souladu s katastrem nemovitostí. Zaznamenávají se v něm také výsledky ocenění zemědělské půdy. Kromě toho mohou být uvedeny odkazy na probíhající řízení o pozemkových úpravách, jako jsou přerozdělení, scelování pozemků nebo asanace.

 • Pro vaši informaci:

  • O výpis z katastru nemovitostí lze požádat osobně nebo písemně (faxem, poštou nebo poštou). Uveďte prosím následující údaje: Uveďte ulici/číslo domu nebo parcelu/pozemek, příjemce faktury a případně telefonní číslo pro případné dotazy.
  • Výpisy z katastru nemovitostí jsou zpoplatněny a řídí se předpisy o nákladech na úřední měření a úřední stanovení hodnoty pozemků v SRN v aktuálně platném znění.
  • Pro vydání výpisu z katastru nemovitostí se vyžaduje prohlášení o oprávněném zájmu, pokud žadatel není vlastníkem nebo osobou oprávněnou z dědického práva stavby a žádá o výpis pro svou nemovitost nebo pokud veřejně jmenovaní zeměměřiči nebo notáři jednají v rámci svých zákonných povinností.

  Město Hilden je obec, která patří do okresu Mettmann. Výpisy z katastru nemovitostí si můžete objednat také písemně (faxem, e-mailem nebo poštou) u Zeměměřického a katastrálního úřadu v Mettmannu.