Stavební dvůr s vozidly

Kampaň Čisté město Hilden

Kampaň Čisté město Hilden

Položili jste si někdy stejnou otázku? Co je to za lidi, kteří jednoduše odhodí papírový kapesník, obal od bonbonu nebo plechovku od piva do krajiny nalevo a napravo od cesty? Ještě nepochopitelnější je odhazování odpadků a obalů podél silnic a dálnic.

Pohled na nedbale odhozený nedopalek cigarety nebo prázdnou plechovku je nepříjemný. Zbytky jídla, žvýkačky a psí exkrementy jsou nechutné. A konečně divoké odhazování objemného odpadu, kbelíků s barvou nebo dokonce kanystrů s odpadním olejem, např. na parkovištích, v lese nebo na stanovištích kontejnerů, je trestné a nebezpečné.

... nebo byste ze své zahrady udělali skládku odpadků?

Každý z nás má touhu udržovat sebe i svůj domov v čistotě. V domácnostech se recyklovatelný a zbytkový odpad sbírají odděleně jako samozřejmost. Mimo vlastní čtyři stěny však pro mnohé zřejmě platí heslo "sejde z očí - sejde z mysli". A pokud není poblíž žádný odpadkový koš, končí odpad na ulici, v křoví nebo někde jinde.

Po čištění je před čištěním

Mnohá z těchto odpadkových zákoutí musí centrální stavební dvůr uklízet dodatečně, což je spojeno s vyššími náklady na pracovní sílu.
Nakonec VŠICHNI platí za to, co po sobě NĚKDO zanechá.

A bohužel často není po krátké době z čištění nic poznat. To se týká zejména mnoha autobusových zastávek. I přes přítomnost odpadkových košů leží nedopalky a obaly od cigaret po krátké době opět na zemi.

Hromada problémů

Psí exkrementy jsou nejen nechutné, ale představují také zdravotní riziko! Je možný přenos salmonel, škrkavek, měchovců a tasemnic. Ty mohou být například příčinou onemocnění očí, jater, plic a mozku. Nezapomeňte, že psími výkaly jsou ohroženy zejména děti. Vždy s sebou berte sáčky na psí exkrementy a vyhazujte je do nejbližšího odpadkového koše. Vhodné sáčky jsou komerčně dostupné a lze je vyhodit do jakéhokoli odpadkového koše.

Litter & Coffee To Go

Takzvaný littering, tedy nedbalé odhazování obalů, nedopalků, zbytků jídla a dalších odpadků, je všudypřítomný. Tento problém se bohužel ještě zhoršil v důsledku nárůstu spotřeby tzv. jídla s sebou. Podle nedávných studií tvoří obaly "to-go" až 80 % odpadků v centrech měst.

Kampaň Čisté město Hilden a pravidelné Dny bez špíny

Každé dva roky vyhlašuje Stadtmarketing Hilden ve spolupráci s centrálním stavebním dvorem v Hildenu soutěž "Dreck-Weg-Tag". Všechny spolky, sdružení, strany a samozřejmě všichni občané jsou zváni, aby pomohli s úklidem města. Opět má být vyslán signál těm současníkům, kteří nehrají podle pravidel. Informace na www.stadtmarketing-hilden.de

 >> Historie kampaně Čisté město a pravidelných Dnů bez špíny <<

Fenomén "litteringu" však nebylo a stále není možné zastavit pouze reklamními kampaněmi a apely. Vedení a rada města Hilden na to již před lety zareagovaly a rozhodly o katalogu výstražných pokut, který je od 1. 4. 2004 platný jako příloha "Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Hilden".

Městská rada rozhodla o následujících výši pokut:

Porušení zákona o vodítku pro psy v centru města 35 €
Vodění psů na dětská hřiště, školní a fotbalová hřiště 40 €
Ponechání psích exkrementů na dopravních plochách 55 €
Ponechání psích exkrementů na dětských hřištích Pokuty
Plivání žvýkaček na ulicích a v objektech 40 €
Krmení volně žijících zvířat (holubů a kachen) 20 €

Nařízení o veřejném pořádku (Ordnungsbehördliche Verordnung), které prakticky upravuje "pravidla hry" společného soužití na veřejnosti, si můžete stáhnout na adrese www.hilden.de/ortsrecht
.

Úklid města Hilden

Již v 7 hodin ráno vyjíždějí denně dva zametací vozy ze dvora obecní budovy. Stavební dvůr. Velký zametací vůz denně uklidí asi 30 km, zatímco malý zametací vůz se stará o každodenní základní úklid centra města a parkovacích zálivů a dalších míst na území města. Denně se vyprazdňuje cca 120 odpadkových košů v centru města.

Kromě toho jezdí po městských částech 4 mikrobusy s ručními čističi a čistí všechny autobusové zastávky, stanoviště kontejnerů na sklo, dětská a fotbalová hřiště, zelené plochy, parkoviště a další objekty, někdy i několikrát týdně. Samozřejmě se pravidelně vyprazdňuje také cca 630 odpadkových košů.

 
Služba události

Při akcích a slavnostech na veřejných prostranstvích nebo po jejich skončení je za řádnou likvidaci odpadu a úklid prostranství vždy zodpovědný organizátor akce.

Ústřední odbor veřejných prací nabízí v tomto ohledu různé služby, od zajištění a svozu kontejnerů na odpad až po úklid postižených oblastí pomocí zametacích vozů.

Další informace o registraci a pořádání akcí a festivalů naleznete na stránkách úřadu pro veřejný pořádek města Hilden.