Geodézie & nemovitosti

Přerozdělení stavebních pozemků

Přerozdělení stavebních pozemků

Přerozdělení stavebního pozemku je zákonem upravený postup (§§ 45 až 84 Baugesetzbuch) pro reorganizaci pozemku.

Zahajuje se za účelem realizace ustanovení územního plánu prostřednictvím reorganizace pozemků. Kromě vzniku vhodně navržených pozemků pro výstavbu nebo jiné využití se zajišťují i plochy pro rozvojová zařízení (komunikace, cesty, náměstí) včetně ploch zeleně a plochy pro kompenzaci ochrany přírody.

Přerozdělení je založeno na principu formální směny pozemků, který je upraven zákonem, a zaručuje tak kontinuitu vlastnictví.

Rada města Hilden jmenuje přerozdělovací komisi, která je poté odpovědná za provedení přerozdělovacího řízení. Přerozdělovací komise je orgánem nezávislým na obci s vlastní rozhodovací pravomocí. Využívá služeb úřadu. Úřad vede jednání o přerozdělení, připravuje rozhodnutí přerozdělovací komise a zpracovává je.

Kancelář přerozdělovací komise města Hilden najdete na odboru geodézie a nemovitostí.