Čestná funkce Obrázek na obálce

Pojištění v oblasti dobrovolnictví

Občanská angažovanost nesmí být spojena s nevypočitatelným rizikem. Lidé, kteří se angažují v pomoci druhým, musí být pojištěni proti nehodám a škodám.

Proto spolková země Severní Porýní-Vestfálsko uzavřela 1. listopadu 2004 státní pojistky v oblasti úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu dobrovolné činnosti, aby odstranila mezery v pojistném krytí.

 • Úrazové pojištění

  Kdo je pojištěn?

  Státní úrazové pojištění chrání všechny dobrovolníky pracující v Severním Porýní-Vestfálsku, ale také dobrovolníky pracující ze Severního Porýní-Vestfálska v jiné spolkové zemi nebo v zahraničí.

  Mnoho dobrovolníků je již pojištěno v rámci zákonného úrazového pojištění nebo u své podpůrné organizace. Toto pojištění má přednost před státním pojištěním. Pokud je však nižší než plnění ze státní pojistné smlouvy, rozdíl se vyrovná. Na účastníky akcí, aktivit apod. pořádaných dobrovolníky, kteří nejsou dobrovolníky, se pojištění nevztahuje.

  Dávky:
  max. 175 000 eur pro případ plné invalidity,
  10 000 eur pro případ smrti.

 • Pojištění odpovědnosti

  Kdo je pojištěn?

  Státní pojištění pro oblast pojištění odpovědnosti chrání také dobrovolníky pracující v Severním Porýní-Vestfálsku, ale také dobrovolnou práci vykonávanou z NRW v jiné spolkové zemi nebo v zahraničí. Pojištění se vztahuje především na dobrovolnou práci v právně závislých sdruženích, pro kterou neexistuje jiné pojistné krytí. Registrované spolky, sdružení, nadace a další jsou povinny zajistit pojistnou ochranu pro své dobrovolníky. Na účastníky akcí, aktivit apod. organizovaných dobrovolníky, kteří nejsou dobrovolníky, se pojištění nevztahuje.

  Služby:

  2 000 000 eur za újmu na zdraví,
  2 000 000 eur za škodu na majetku,
  100 000 eur za finanční ztrátu.