Fotovoltaický systém v závodě 3M

Urbanistické plánování

Zde najdete mnoho informací a odkazů na téma "územní plánování a rozvoj měst" v Hildenu.

Celoměstský rámec a základní koncepce, územní plán i všechny právně závazné rozvojové plány města Hilden, informace o postupu přípravy změny územního plánu nebo rozvojových plánů, které zahrnují celou řadu informací o územním a urbanistickém rozvoji města Hilden.

Územní plánování měst