Děti si hrají

Dětská hřiště

Děti se nenechají dospělými nasměrovat na předem určená místa. Když jsou ještě malé, potřebují důvěrnou blízkost domova; když jsou starší, setkávají se na místech, kde se něco děje. Tam se často střetávají s potřebami dospělých, např. polední klid na sídlištích nebo zákaz hry na veřejných trávnících.

Konflikty mezi dětmi a dospělými jsou normální. Jejich řešení vyžaduje vzájemnou ohleduplnost a porozumění.

 • Sponzorství dětských hřišť

  Aby bylo možné uspokojit potřeby dětí, potřebuje hřiště nejen vybavení a zařízení, ale také lidi. Lidi, kteří jsou pro děti partnery, berou je a jejich potřeby a problémy vážně a poskytují jim podporu. Lidi, kteří se také starají o to, aby dětem v jejich hraní nebránilo vadné vybavení hřiště, špinavý písek, rušivá mládež nebo obyvatelé.

  Hledáme dobrovolné mentory hřišť , kteří se chtějí o hřiště starat. Jejich úkolem může být:

  • být kontaktní osobou pro děti a rodiče,
  • předávat incidenty příslušným úřadům,
  • pořádat festivaly her,
  • půjčovat vybavení dětských hřišť.

  Chcete se zapojit a máte zájem o dobrovolný sponzorský příspěvek na jedno z 66 obecních dětských hřišť, 13 fotbalových hřišť, 5 hřišť s celoplošným povrchem nebo školní hřiště v Hildenu? Proč ne? To je velmi dobré. Za váš zájem předem děkujeme.

  Dětská hřiště jsou jedněmi z mála míst, kde si děti ještě mohou bezstarostně hrát v době, kdy je stále více ploch zastavěno, a proto již nejsou k dispozici pro volný rozvoj dětí. Cílem sponzorské kanceláře je tato místa zachovat a zajistit, aby vybavení dětských hřišť a hrací plochy pro děti zůstaly v dobrém, hratelném stavu. Tím, že se stanete sponzorem dětského hřiště, přebíráte podíl na odpovědnosti ve svém sociálním nebo obytném prostředí.

  Svým angažmá podporujete vedení města v jeho práci pro občany tohoto města, a tím se samozřejmě zasazujete i o zájmy zejména dětí. Nejste výhradně zodpovědní za všechny problémy na jednotlivých dětských hřištích, ale sloužíte jako aktivní kontaktní osoba, abyste cíleně přinášeli náznaky na cestu nebo zlepšovali stížnosti.

 • Výstavba a údržba dětských hřišť

  Na území města Hilden se nachází velké množství dětských hřišť. Jsou přizpůsobena přáním a potřebám dětí různého věku.

  Aby byla zajištěna bezpečnost a zábava pro malé i velké, dochází zde jednak k časté výměně vybavení, jednak k neustálé rekonstrukci.