Vernisáž výstavy na nádvoří muzea

Den otevřených památek

Den otevřených památek se koná každoročně v celém Německu druhou neděli v září.

Cílem Dne otevřených památek je zvýšit povědomí veřejnosti o významu kulturního dědictví a vzbudit zájem o problematiku ochrany památek. Ústřední poselství "Chraňme památky společně" má také povzbudit všechny, aby se i nadále věnovali architektonickému dědictví.

Příští Den otevřených památek se uskuteční v neděli 8. září 2024 pod heslem "Wahr-Zeichen. Současní svědkové historie". Program bude včas zveřejněn zde.