Místní politika

Místní politika

Rada, tedy zastupitelstvo obce, byla zvolena na 5 let v komunálních volbách 13. září 2020.

Skládá se z 64 členů.

Podle výsledků voleb je v Radě zastoupeno celkem 7 politických skupin a jeden nezařazený člen.

 • Rada a výbory
 • Politické skupiny v městské radě
  Logo CDU

  Poslanecká skupina CDU
  22 míst,
  Hans-Sachs-Str. 4, 40721 Hilden
  Tel: 02103 2 11 88
  Fax: 02103 2 33 88
  fraktion@cdu-hilden.de

  Více na
  Logo SPD

  Poslanecká skupina SPD
  15 mandátů,
  Bahnhofsallee 24, 40721 Hilden
  Tel: 02103 5 47 08
  fraktion@spd-hilden.de

  Více na
  Logo Aliance 90/Zelení

  Parlamentní skupina Aliance 90/Zelení
  13 křesel
  Richrather Str. 34, 40723 Hilden
  Tel: 02103 4 61 10
  Fax: 02103 36 02 46
  gruene.hilden@t-online.de

  Více na
  Logo FDP

  Parlamentní skupina FDP
  4 křesla
  Richrather Str. 57, 40723 Hilden
  Tel: 02103 39 66 56
  Fax: 02103 24 26 92
  info@fdp-hilden.de

  Více na
  Logo AFD

  Skupina AfD
  4 místa
  Mittelstraße 42
  40721 Hilden
  hilden@afd-mettmann.de

  Logo Občanská akce

  Parlamentní skupina CITIZENS' ACTION
  3 místa
  Südstr. 36
  40721 Hilden
  Tel: 02103 91 02 10
  Fax: 02103 91 02 13
  mail@buergeraktionhilden.de

  Více na
  Logo Alliance pro Hilden

  Parlamentní skupina ALLIANZ für Hilden
  2 místa
  Schalbruch 57,
  40721 Hilden
  Tel: 02103 91 02 15
  info@allianzfuerhilden.de

  Více na

  The Left
  Lisa Didschuneit
  ovhilden@dielinke-kvmettmann.deOstatní subjekty

 • Poradní rada pro zdravotně postižené

  Poradní sbor pro osoby se zdravotním postižením byl v Hildenu založen v roce 1976. Jejím účelem je poskytovat informace, rady a pomoc osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám a zastupovat jejich zájmy před zastupitelstvem, správou a veřejností. Jejím cílem je odstraňovat bariéry v budovách, na ulicích a při administrativních úkonech, ale také v myšlení, a tím zlepšovat kvalitu života osob se zdravotním postižením ve městě Hilden.

  Od roku 2020 tvoří Poradní sbor pro osoby se zdravotním postižením tito členové

  NázevFunkce
  Barbara Epe-LichtenthälerMístopředseda
  Anne Schunicht-RaweTajemník
  Dieter EnglichZástupce tajemníka
  Malin SchmidtováAssociate
  Sabine Anna RothPokladník
  Kerstin Milkereit-WaldenrathováAssociate
  Bodo SeumePosuzovatel
  Dagmar VolmerováAssociate

  behindertenbeirat@hilden.de

 • Poradní sbor pro vysídlené osoby, uprchlíky a německé přesídlence

  Úkolem Poradního sboru pro vysídlené osoby, uprchlíky a pozdní repatrianty, který má sedm členů, je poskytovat poradenství vysídleným osobám, uprchlíkům a pozdním repatriantům, zastupovat jejich zájmy na veřejnosti a vzbuzovat jejich pochopení pro opatření přijatá úřady. V tomto smyslu má poradní sbor také upozorňovat správní orgány a zastupitelstvo na zájmy vysídlených osob a pozdních repatriantů.

  V úzké spolupráci se zástupci institucí a organizací pro vysídlené osoby, uprchlíky a německé přistěhovalce se podílí na plánování a provádění opatření a programů. Kromě toho může poradní sbor pořádat vlastní akce, které mají vzdělávat, informovat a bavit.

  Členy poradního sboru volí konference delegátů sdružení a organizací působících v oblasti činnosti.

 • Rada pro integraci

  Rada pro integraci je demokraticky legitimizovaný orgán, který vzejde z primárních voleb, jichž se mohou účastnit pouze přistěhovalci. Voleni mohou být lidé s migračním pozadím i bez něj, bez ohledu na jejich státní příslušnost - jako jednotliví kandidáti nebo na kandidátních listinách.

  Rada pro integraci se zasazuje o společenskou účast, integraci a další problémy přistěhovalců.

  Plní důležitou průřezovou funkci tím, že zajišťuje, aby byly zájmy migrantů zohledněny při politických rozhodnutích ve městě. Kromě toho přispívá ke zlepšení situace migrantů v Hildenu, a tím pomáhá zlepšit soužití různých kultur v naší společnosti.

  Od roku 1994 je v obecním zákoníku spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko stanoveno vytvoření zastupitelstva pro migranty. Volby se konají ve stejný den jako komunální volby. Integrační rada se skládá z 12 volených zástupců a jednoho člena každé parlamentní skupiny zastoupené v radě (celkem 7). Všech 19 členů má právo hlasovat. Kromě toho se zasedání účastní zástupci sociálních sdružení se sídlem v Hildenu s hlasem poradním. Rada pro integraci v Hildenu je členem Zemské rady pro integraci Severního Porýní-Vestfálska.

  Všechny informace jsou k dispozici v informačním systému pro občany.

 • Rada rodičů pro péči o mládež

  Zákon o vzdělávání dětí (KiBiz) od roku 2011 stanoví volbu rodičovského zastupitelstva rodičů s dětmi v denních centrech péče o děti, aby jim mimo jiné poskytl možnost podílet se na místní úrovni.

  Výbor je kontaktní osobou pro zástupce rodičů všech hildenských mateřských škol i pro městskou správu.

  Kontaktovat je možné na této adrese:
  jaeb-hilden@mailbox.org.

 • Parlament mládeže

 • Dětský parlament

 • Poradní sbor seniorů

  Poradní sbor seniorů je volený orgán v Hildenu, který zastupuje zájmy starších občanů - je bez vyznání a nezávislý na stranické politice. Je složena z dobrovolných zástupců zařízení pro seniory, občanských sdružení, klubů a spolků i jednotlivých žadatelů. Jsou voleni na čtyři roky.

  Název
  Waltraud Fricke
  Wilfried Höntzsch
  Ingeborg Krieger
  Raimund Meven
  Horst Müller
  Beate Röding
  Hiltrud Stegmaierová
  Christel Gerling

  Úřední hodiny
  Pondělí: 10:00 - 12:00
  v Bürgerhaus, Mittelstraße 40, 1. patro, místnost 11a
  seniorenbeirat@hilden.de
  02103 72-1158.

Informace podle protikorupčního zákona, které jsou všichni radní a členové výborů povinni poskytovat, najdete v údajích příslušného adresního záznamu.