Místní politika

Místní politika

Rada, tedy zastupitelstvo obce, byla zvolena na 5 let v komunálních volbách 13. září 2020.

Skládá se z 64 členů.

Podle výsledků voleb je v Radě zastoupeno celkem 7 politických skupin a jeden nezařazený člen.

 • Rada a výbory
 • Politické skupiny v městské radě
  Logo CDU

  Poslanecká skupina CDU
  22 míst,
  Hans-Sachs-Str. 4, 40721 Hilden
  Tel: 02103 2 11 88
  Fax: 02103 2 33 88
  fraktion@cdu-hilden.de

  Více na
  Logo SPD

  Poslanecká skupina SPD
  15 mandátů,
  Bahnhofsallee 24, 40721 Hilden
  Tel: 02103 5 47 08
  fraktion@spd-hilden.de

  Více na
  Logo Aliance 90/Zelení

  Parlamentní skupina Aliance 90/Zelení
  13 křesel
  Richrather Str. 34, 40723 Hilden
  Tel: 02103 4 61 10
  Fax: 02103 36 02 46
  gruene.hilden@t-online.de

  Více na
  Logo FDP

  Parlamentní skupina FDP
  4 křesla
  Richrather Str. 57, 40723 Hilden
  Tel: 02103 39 66 56
  Fax: 02103 24 26 92
  info@fdp-hilden.de

  Více na
  Logo AFD

  Parlamentní skupina AfD
  4 mandáty
  Mittelstraße 42
  40721 Hilden
  haupt@afd-mettmann.de

  Logo Občanská akce

  Parlamentní skupina CITIZENS' ACTION
  3 místa
  Südstr. 36
  40721 Hilden
  Tel: 02103 91 02 10
  Fax: 02103 91 02 13
  mail@buergeraktionhilden.de

  Více na
  Logo Alliance pro Hilden

  Parlamentní skupina ALLIANZ für Hilden
  2 místa
  Schalbruch 57,
  40721 Hilden
  Tel: 02103 91 02 15
  info@allianzfuerhilden.de

  Více na

  Werner Erbe
  nezařazený radní
  0177 4634707
  werner.rb@web.de Ostatní subjekty

 • Poradní rada pro zdravotně postižené

  Poradní sbor pro osoby se zdravotním postižením byl v Hildenu založen v roce 1976. Jejím účelem je poskytovat informace, rady a pomoc osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám a zastupovat jejich zájmy před zastupitelstvem, správou a veřejností. Jejím cílem je odstraňovat bariéry v budovách, na ulicích a při administrativních úkonech, ale také v myšlení, a tím zlepšovat kvalitu života osob se zdravotním postižením ve městě Hilden.

  Od roku 2020 tvoří Poradní sbor pro osoby se zdravotním postižením tito členové

  NázevFunkce
  Barbara Epe-LichtenthälerMístopředseda
  Anne Schunicht-RaweTajemník
  Dieter EnglichZástupce tajemníka
  Malin SchmidtováAssociate
  Sabine Anna RothPokladník
  Kerstin Milkereit-WaldenrathováAssociate
  Bodo SeumePosuzovatel
  Dagmar VolmerováAssociate

  behindertenbeirat@hilden.de

 • Poradní sbor pro vysídlené osoby, uprchlíky a německé přesídlence

  Úkolem Poradního sboru pro vysídlené osoby, uprchlíky a pozdní repatrianty, který má sedm členů, je poskytovat poradenství vysídleným osobám, uprchlíkům a pozdním repatriantům, zastupovat jejich zájmy na veřejnosti a vzbuzovat jejich pochopení pro opatření přijatá úřady. V tomto smyslu má poradní sbor také upozorňovat správní orgány a zastupitelstvo na zájmy vysídlených osob a pozdních repatriantů.

  V úzké spolupráci se zástupci institucí a organizací pro vysídlené osoby, uprchlíky a německé přistěhovalce se podílí na plánování a provádění opatření a programů. Kromě toho může poradní sbor pořádat vlastní akce, které mají vzdělávat, informovat a bavit.

  Členy poradního sboru volí konference delegátů sdružení a organizací působících v oblasti činnosti.

 • Rada pro integraci

  Rada pro integraci je demokraticky legitimizovaný orgán, který vzejde z primárních voleb, jichž se mohou účastnit pouze přistěhovalci. Voleni mohou být lidé s migračním pozadím i bez něj, bez ohledu na jejich státní příslušnost - jako jednotliví kandidáti nebo na kandidátních listinách.

  Rada pro integraci se zasazuje o společenskou účast, integraci a další problémy přistěhovalců.

  Plní důležitou průřezovou funkci tím, že zajišťuje, aby byly zájmy migrantů zohledněny při politických rozhodnutích ve městě. Kromě toho přispívá ke zlepšení situace migrantů v Hildenu, a tím pomáhá zlepšit soužití různých kultur v naší společnosti.

  Od roku 1994 je v obecním zákoníku spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko stanoveno vytvoření zastupitelstva pro migranty. Volby se konají ve stejný den jako komunální volby. Integrační rada se skládá z 12 volených zástupců a jednoho člena každé parlamentní skupiny zastoupené v radě (celkem 7). Všech 19 členů má právo hlasovat. Kromě toho se zasedání účastní zástupci sociálních sdružení se sídlem v Hildenu s hlasem poradním. Rada pro integraci v Hildenu je členem Zemské rady pro integraci Severního Porýní-Vestfálska.

  Všechny informace jsou k dispozici v informačním systému pro občany.

 • Rada rodičů pro péči o mládež

  Zákon o vzdělávání dětí (KiBiz) od roku 2011 stanoví volbu rodičovského zastupitelstva rodičů s dětmi v denních centrech péče o děti, aby jim mimo jiné poskytl možnost podílet se na místní úrovni.

  Výbor je kontaktní osobou pro zástupce rodičů všech hildenských mateřských škol i pro městskou správu.

  Kontaktovat je možné na této adrese:
  jaeb-hilden@mailbox.org.

 • Parlament mládeže

 • Dětský parlament

 • Poradní sbor seniorů

  Poradní sbor seniorů je volený orgán v Hildenu, který zastupuje zájmy starších občanů - je bez vyznání a nezávislý na stranické politice. Je složena z dobrovolných zástupců zařízení pro seniory, občanských sdružení, klubů a spolků i jednotlivých žadatelů. Jsou voleni na čtyři roky.

  NázevFunkce
  Dagmar VolmerováŽidle
  Beate RödingTajemník
  Christel GerlingZástupce tajemníka
  Raimund Meven1. pokladník
  Horst MüllerZástupce pokladníka
  Renate BlumAssociate
  Ingeborg KriegerAssociate
  Rolf PohlmannPosuzovatel
  Hiltrud StegmaierováAssociate
  Günter StaudtPosuzovatel
  Waltraud Fricke, Wilfried Höntzsch, Elena Van Ekeris, Ingeborg VoosNáhradní členové

  Úřední hodiny
  Pondělí: 10:00 - 12:00
  v Bürgerhaus, Mittelstraße 40, 1. patro, místnost 11a
  seniorenbeirat@hilden.de
  02103 72-1158.

Informace podle protikorupčního zákona, které jsou všichni radní a členové výborů povinni poskytovat, najdete v údajích příslušného adresního záznamu.