Ochrana klimatu a opatření na přizpůsobení se klimatu

Co je to ochrana klimatu, jaká jsou opatření na ochranu klimatu a proč adaptace na klima?

Ochrana klimatu ve městě Hilden znamená aktivní zavádění opatření, která jsou pro klima přínosná.

Kromě ochrany klimatu se stále naléhavějším úkolem stává také přizpůsobení se klimatu. Klimatické změny postupují, a proto se zvyšuje počet a intenzita extrémních projevů počasí.

Město Hilden schválilo opatření na ochranu klimatu a přizpůsobení se klimatu, která jsou každoročně revidována a doplňována. Hlavním cílem je působit jako vzor a hodnotně přispívat k vytváření regionálních hodnot, a tím zlepšovat kvalitu života občanů. Opatření mají také motivovat všechny aktéry k účasti na přijímání opatření na ochranu klimatu.

Oblasti působení

Opatření na ochranu klimatu a přizpůsobení se klimatu jsou rozdělena do osmi tematických oblastí.