Dětský parlament

Dětský parlament

Hildenský dětský parlament byl založen v roce 1996. Od té doby žáci hildenských škol jednou ročně volí své zástupce. Volby se konají jak na základních, tak na středních školách.

Po volbách se zvolené děti rozdělí do čtyř pracovních skupin s těmito hlavními body:

  • Životní prostředí a silniční doprava
  • Škola
  • Dětské hřiště
  • Veřejnost

Každá pracovní skupina se schází jednou měsíčně. Témata vznikají v závislosti na zaměření a aktuálním dění. Dětští parlamentáři přispívají vlastními nápady a návrhy i nápady svých spolužáků. Poté zvažují, jakým způsobem lze obsah realizovat.

Dvakrát ročně se pod vedením starosty koná velké zasedání. Setkání je otevřené veřejnosti a všechny hildenské děti mohou přímo vyjádřit své dotazy a přání.

Cílem dětského parlamentu je zapojit děti jako důležitou součást komunity do rozhodování, které se jich týká.

Kdo nebyl ve škole zvolen, ale přesto by se chtěl dětského parlamentu zúčastnit, může nás kontaktovat e-mailem: kinderparlament@hilden.de.