Dárcovská kampaň sadová louka Hofstraße

Sadové louky jsou rájem pro hmyz a ptáky a ideálním domovem pro mnoho rostlin. Proto má být mezi Hofstraße a železniční tratí vysázena ovocná louka s 20 jabloněmi, 10 hrušněmi, 10 švestkami a 10 třešněmi. Přáním rady je, aby se obyvatelé Hildenu cítili propojeni s významnou kulturní krajinou na jihu. Proto mají občané, spolky, firmy, organizace a sdružení města možnost přispět ke zdaru projektu příspěvkem do maximální výše 400 eur.

>> Děkujeme za četné dary. Celkem se pro sad vybralo 8 365 eur. Kampaň nyní skončila. <<

 • Plocha pro výsadbu

  Plocha pro výsadbu sadové louky Hofstraße


 • Co přesně tento koncept zahrnuje?

  Plánuje se vysadit přibližně 50 stromů, tj. 20 jabloní, 10 hrušní, 10 švestek a 10 třešní, na ploše asi 10 000 m². Nově vysazované stromy by měly mít kmeny vysoké nejméně 1,50 m. Je třeba dbát na to, aby se jednalo především o staré a značně odolné odrůdy.

  Stromy by měly být uspořádány do skupin podle druhů a odrůd, aby odpovídaly různým obdobím sklizně.

  Vzdálenost mezi jednotlivými stromy bude 11 až 12 metrů. To na jedné straně zohledňuje podmínky pro efektivní růst a výnos lučního sadu a na druhé straně ponechává prostor pro zemědělského nájemce na výrobu sena.

  Louka má být osázena vysokým podílem bylin, aby poskytovala potravu opylujícímu hmyzu i v době, kdy nekvetou ovocné stromy.

  První výsadbu provede skupina NABU Hilden společně s nájemcem zemědělské půdy. Místní skupina NABU se bude o ovocné stromy starat s podporou zemědělce.

  Z darů bude financováno pořízení 50 stromů, které v současné době stojí 100 až 150 eur, a také prostředky na jejich opravu. Kromě toho bude oblast podél železniční trati zbavena ostružinového živého plotu, aby se zlepšilo životní prostředí ještěrky písečné, která zde žije. Kromě toho se uvažuje o instalaci plotu v jižní části areálu.
  Z organizačních důvodů bohužel nemůžeme při sbírce nabídnout výběr z mnoha odrůd ovoce.

 • Od kdy můžete darovat:

  V období od 16.10.2023 do 30.10.2023.

 • Jak a kolik můžete darovat:

  Přispět mohou všichni obyvatelé Hildenu, skupiny, firmy, organizace a spolky z Hildenu, a to až do maximální výše 400,00 eur, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce lidí.

  Po obdržení daru ve výši 10 000,00 EUR bude darovací účet uzavřen. Uzavření bude oznámeno na této stránce.

  Vklady od osob, které nejsou občany města Hilden, nebo vklady přijaté po uzavření účtu budou vráceny.

  Dary můžete posílat bankovním převodem na následující účet:
  >>Kampaň na získání finančních prostředků byla ukončena.<<

 • Co za svůj dar dostanete?

  Jako uznání vašeho daru vám bude na vaši žádost vystaven certifikát a potvrzení o daru při platbě 300,00 eur a více. "Za tímto účelem je třeba k účelu platby připojit slova "certifikát" a/nebo "potvrzení".

  Je důležité, abyste jako účel platby uvedli také svou adresu, abychom vám mohli požadované dokumenty zaslat poštou.

  Kromě toho bude na dvou veřejně přístupných místech v blízkosti ovocné louky umístěna pamětní deska, na které bude možné pomocí QR kódu přečíst jméno všech dárců (souhlas se zatím předpokládá s darem).

  Pokud si tento zápis nepřejete nebo si přejete jiný název (např. název skupiny), pošlete nám prosím krátký mail na následující e-mailovou adresu: Klima@hilden.de

  Do předmětu zprávy prosím uveďte "Obstwiese" a poté nám napište své přání a jméno, které je uvedeno na bankovním převodu, abychom mohli vaše přání přiřadit k daru.

  Kromě toho budou pravděpodobně všichni, kdo přispěli, a také zájemci z řad občanů jednou ročně srdečně zváni na akci pořádanou NABU Gruppe Hilden a zemědělským nájemcem ve spolupráci s městem Hilden. Termín bude včas zveřejněn v místním tisku.

  A co je nejdůležitější, přispíváte k ekologickému zhodnocení oblasti Hofstraße.

  Sadová louka slouží k zachování a zvýšení biologické rozmanitosti, váže CO2, zadržuje vodu, v horku přináší ochlazující efekt a nabízí také krásný pohled.