Hasičský sbor

Hasičský sbor

Hasičský sbor

Hasičský sbor v Hildenu plní řadu úkolů v oblasti prevence nebezpečí a veřejného blaha. Právním základem pro tyto úkoly je zákon o požární ochraně, pomoci a kontrole katastrof Severního Porýní-Vestfálska (BHKG) a zákon o záchranných službách Severního Porýní-Vestfálska (RettG). V letech 2010 a 2011 byla k hasičské stanici v Hildenu přistavěna nová budova a stávající budova byla zrekonstruována.

Profese

Stálá hasičská stanice je součástí samostatného oddělení II/37 - hasičského sboru - městské správy Hilden. Skládá se ze dvou hlídek, z nichž každá pracuje ve 24hodinových směnách. Kromě toho jsou denně ve službě vedoucí kanceláře, vedoucí hlídky a pracovníci oddělení preventivní ochrany před nebezpečím. Obecnou administrativní práci vykonávají tři administrativní pracovníci.