Hasičský sbor

Hasičský sbor

Hasičský sbor

Hasičský sbor v Hildenu plní řadu úkolů v oblasti prevence nebezpečí a veřejného blaha. Právním základem pro tyto úkoly je zákon o požární ochraně, pomoci a kontrole katastrof Severního Porýní-Vestfálska (BHKG) a zákon o záchranných službách Severního Porýní-Vestfálska (RettG). V letech 2010 a 2011 byla k hasičské stanici v Hildenu přistavěna nová budova a stávající budova byla zrekonstruována.

Profese

Hasičský sbor na plný úvazek je součástí samostatného oddělení II/37 - hasičský sbor - obce Hilden. Skládá se ze dvou strážních oddělení, z nichž každé má službu ve 24hodinových směnách. Kromě toho mají denní službu vedoucí úřadu, vedoucí hlídky a pracovníci oddělení požární prevence. Obecnou administrativní práci vykonávají tři administrativní pracovníci.