Energetické poradenství Stadtwerke Hilden

Stadtwerke Hilden nabízí kompetentní poradenství v oblasti efektivního využívání energie. Tato služba je pro zákazníky Stadtwerke Hilden bezplatná.

Kromě toho lze na webových stránkách Stadtwerke Hilden nalézt tipy na úsporu energie a nabízí se řada dotačních programů, které umož ňují úsporu nebo snížení spotřeby energie.

Máte zájem o solární systém? Stadtwerke Hilden vám naplánuje, poradí a vysvětlí možnosti financování.