Parlament mládeže v městském parku

Sítě

Sítě

Networkingový workshop pod palmami

Parlament mládeže působí v různých pracovních skupinách na různých úrovních. Cílem je propojit účast dětí a mladých lidí a dále ji rozvíjet, zejména na okresní a státní úrovni.

Členové hildenského parlamentu mládeže jsou také aktivní v zastřešujících výborech a účastní se diskusí na různých akcích.

Flipchart
  • Jednou ročně se v Herne koná zemské setkání rad dětí a mládeže Severního Porýní-Vestfálska. Účastní se ho mnoho parlamentů mládeže. Probíhají zde workshopy pro mladé lidi, diskuse s lidmi ze zemské politiky a výměna názorů.
  • Parlament mládeže je zastoupen v Radě dětí a mládeže NRW. Zde se propojují nabídky a nápady a zájmy mládeže jsou zastoupeny na zemské úrovni. Za tímto účelem existují kontakty v zemském parlamentu, ale také se zemskou studentskou reprezentací a zemskou reprezentací svazů mládeže.
  • Rada mládeže okresu Mettmann existuje od roku 2021. Je jedním z prvních orgánů mládežnické politiky na okresní úrovni v Severním Porýní-Vestfálsku a sleduje cíl dát mladé generaci hlas bez účasti strany a prosazovat její zájmy v politice. Své zastoupení zde má také Hildenský parlament mládeže, který má slovo na okresní úrovni.
Logo Síť Okresní rada mládeže Mettmann