Životní prostředí a klima

Město Hilden se zavázalo chránit životní prostředí a bojovat proti změně klimatu. Jako město krátkých vzdáleností se Hilden zavázal k využívání způsobů dopravy šetrných ke klimatu. V oblasti nakládání s odpady má město Hilden také účinný systém nakládání s odpady v podobě centrálního stavebního dvora. Kromě rekreace slouží městská zeleň také k ochraně našich přírodních stanovišť.