Katastr solárních a zelených střech

V solárním registru NRW můžete plánovat fotovoltaický systém na střeše nebo na volném prostranství nebo solární tepelný systém na střešní ploše. Pro všechny tři varianty jsou k dispozici solární kalkulačky, které vám poskytnou prvotní informace pro plánování konfigurace systému.

Státní úřad pro ochranu přírody, životního prostředí a spotřebitelů (LANUV) představil v roce 2021 nový katastr zelených střech, aby bylo možné otevřít více střech pro opatření na přizpůsobení se klimatu v celém státě.

Kombinaci fotovoltaického systému a zelené střechy lze také ověřit prostřednictvím registru zelených střech NRW.

Kromě sklonu střechy byly jako kritéria hodnocení použity také expozice a zastínění. O střechách však nejsou k dispozici žádné konstrukční informace, takže je třeba každou potenciálně vhodnou část střechy prověřit individuálně.

Kromě toho jsou uvedeny další parametry, jako je hmotnost, retenční potenciál při přívalových deštích, potenciální roční retence srážek, průměrný chladicí výkon odpařování za rok, roční potenciál úspor srážkové vody, potenciál sekvestrace CO2 a sekvestrace jemného prachu.

Poznámka : V současné době lze žádat o dotace BAFA na výstavbu zelených střech!

Další informace a online semináře o zelených střechách nabízí Spotřebitelské poradenské centrum NRW v rámci svého projektu"Více zeleně na domě".