Matka s dítětem se učí na podlaze

Ochrana dětí

Ochrana dětí

Pokud pracujete s dětmi a mladými lidmi nebo jste vázáni povinností mlčenlivosti, nastanou chvíle, kdy máte o dítě nebo mladého člověka obavy. Může dokonce dojít k ohrožení blaha dítěte. Jako profesionál jste povinni provést vyhodnocení rizik. Situaci projednáte s rodiči nebo opatrovníky a dětmi nebo mladými lidmi a motivujete je k přijetí potřebné pomoci. Nejdůležitějším předpokladem každého opatření je zachování ochrany dítěte.

Ochrana dětí je společným úkolem. Proto by posuzování mělo pokud možno probíhat v rámci kolegiální konzultace, ještě lépe v týmu složeném z více odborníků. Jako pedagogický pracovník a/nebo jako osoba podléhající profesnímu tajemství máte nárok na poradenství a procesní podporu ze strany odborníka na ochranu dětí. Poradenství specialisty na ochranu dětí je anonymní nebo pseudonymní, aby nebylo možné vyvozovat závěry o totožnosti dítěte/dospívajícího a jeho rodiny.