Stavební dvůr s vozidly

Nakládání s odpady v Hildenu

Zde se dozvíte vše, co potřebujete vědět o předcházení vzniku odpadů a recyklovatelných materiálů, jejich recyklaci a likvidaci.
Kromě obvyklých online služeb, jako je registrace velkoobjemových předmětů a objednávka kontejnerů na odpad na
, zde najdete i správné služby pro likvidaci odpadů.

V našem online kalendáři odpadů si také můžete vytvořit a vytisknout svůj osobní kalendář odpadů pro vaši ulici. Již řadu let také nabízíme bezplatnou a praktickou aplikaci MyWaste.
Aplikace vám připomíná termíny svozu, ukazuje nejbližší stanoviště kontejnerů na sklo a v sekci Servis a informace obsahuje také ABC odpadů.

A k t u e l l e s

Tisková zpráva Konec prodeje kompostu na centrálním stavebním dvoře

Tisková zpráva Nové předpisy o vkladech od ledna 2024

Tisková zpráva "Die Müll AG" Nová digitální hra na třídění odpadu i pro Hilden

Tisková zpráva k Evropskému týdnu snižování množství odpadu

Informace o Evropském týdnu snižování množství odpadu

Tisková zpráva o povinnosti opakovaného použití v oblasti to-go

Informace o kampani na ochranu klimatu "Opakovaně použitelné potraviny"