Vedení města

Maloobchod a stravování a týdenní trh

Od 1. dubna 2024 převezme Agentura pro hospodářský rozvoj úkoly společnosti Stadtmarketing GmbH týkající se maloobchodu, gastronomie, týdenních trhů a komerčních akcí v centru města. Nově zřízená pozice vedení městského centra se bude v budoucnu starat o všechny záležitosti týkající se těchto témat. Jakmile bude nová osoba z probíhajícího výběrového řízení jmenována, zveřejníme to zde.

Jedním z hlavních úkolů vedení města je spojit zájmy a nápady maloobchodníků, týdenních trhů a restaurací v centru města i v místních zásobovacích centrech ve vnějších čtvrtích.

Společně se všemi zúčastněnými stranami chceme i v budoucnu aktivně utvářet živou a rozmanitou nabídku nákupů, zážitků a stravování v Hildenu.

Naše témata

Maloobchod a stravování

Více na

Týdenní trhy

Více na

Maloobchodní nemovitosti

Více na

Události v centru města

Více na

Parkoviště

Více na

Městská marketingová asociace

Více na