Městská knihovna

Projekty

Projekty

Náš obětavý tým neustále pracuje na tom, aby se Městská knihovna Hilden stala místem, které podporuje čtení, učení a kreativitu. Zde najdete informace o našich aktuálních projektech.

  • Rekonstrukce dětské knihovny

    Díky finanční podpoře spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko mohla dětská knihovna Městské knihovny v Hildenu dále zvýšit svou atraktivitu pro rodiny a jako místo setkávání a vzdělávání. Byl zakoupen nový nábytek, který zmodernizoval prostory pro obrázkové knihy a komiksy. Kromě toho byla zavedena nová média, včetně oblíbených sluchátek Kekz s odpovídajícími čipy a figurek Edurino s odpovídajícími pery. Zvláštní pozornost si zaslouží nově instalovaná interaktivní podlaha, která dětem umožňuje hrát virtuální hry a rozvíjet jejich tvůrčí schopnosti.

    Téma třetího místa, tedy místa pobytu a setkávání všech lidí, se v poslední době stalo jedním z nejprogresivnějších trendů ve světě knihoven. Městská knihovna se v posledních letech stále přizpůsobuje novým trendům a novým potřebám zákazníků.Celoživotní vzdělávání je jedním z témat, kterým se knihovny budou muset ve střednědobém a dlouhodobém horizontu věnovat.

    Management knihoven Marina Rabe a Jonas Heinzmann.

    Galerie obrázků