Skupina osob

Akční dny "Hilden: Společně jinak

Začlenění je lidské právo. V Hildenu si občanská společnost a město společně stanovily cíl najít nové způsoby, jak dosáhnout větší rozmanitosti, a to společně s občany. Za tímto účelem pracují v pracovní skupině pro inkluzi ruku v ruce sousedská centra, SPE Mühle, volnočasová komunita, poradní rada pro seniory a osoby se zdravotním postižením a správní orgány. S cílem podpořit rozmanitost a zároveň zvýšit povědomí o souvisejících výzvách sestavila pracovní skupina pestrý program pod heslem "Hilden: Pracovní skupina sestavila pestrý program pod heslem "Společně jiní".