Vymáhání práva

Toto oddělení plní úkoly exekučního orgánu města Hilden podle § 2 zákona o správním vymáhání v Severním Porýní-Vestfálsku (Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW).
Exekuční orgán odpovídá za vymáhání všech veřejnoprávních a částečně soukromoprávních peněžitých pohledávek města Hilden, jakož i dalších externích věřitelů formou úřední nebo exekuční pomoci. Exekuční opatření na movitý majetek zahrnují:

  • Zabavení movitého majetku včetně motorových vozidel terénní službou pro vymáhání práva
  • Zabavení pohledávek (např. mzdy, účty, sociální dávky a nájemné).
  • Postup plošného vyhledávání
  • Postup při sestavování výkazu majetku
  • Zabavení jiných realizovatelných práv

Vymáhání v rámci vnitřní a vnější služby provádějí na území města Hilden vlastní vykonavatelé. Při exekuci musí povinný uhradit poplatky za zabavení a další náklady exekuce, které lze vymáhat bez zvláštního oznámení.

. Proti těmto exekučním opatřením můžete dlužnou částku převést na účet města Hilden s uvedením Vašeho čísla pokladny, které jste uvedli ve výzvě k úhradě.

Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
IBAN = DE75 3345 0000 0034 3005 66
BIC = WELADED1VEL

Exekuční opatření postihující nemovitosti (nucená dražba, nucená zástava, nucená správa) provádí exekuční soud (místní soud) příslušný pro danou nemovitost na žádost exekučního orgánu. Informace o termínech nucených dražeb lze získat u místně příslušného okresního soudu.

Seznam majetku pořizuje u dlužníků, kteří bydlí v Hildenu, samotný exekuční orgán města Hilden. Pouze v několika výjimečných případech nebo pravidelně v případě dlužníků, kteří nebydlí v Hildenu, je pověřen příslušný soudní exekutor.

Úřední a exekuční pomoc

Exekuční oddělení města Hilden vymáhá pohledávky jiných měst a obcí v Německu vůči movitému majetku dlužníků v Hildenu v rámci své místní příslušnosti. Děje se tak formou správní pomoci na základě článku 35 základního zákona (Grundgesetz) a §§ 4 - 8 zákona o správním řízení NRW (Verwaltungsverfahrensgesetz NRW).

Město Hilden je ze zákona exekučním orgánem pro věřitele podle § 4 VO
VwVG NRW.