Hasičský sbor

Čestná funkce

Hasičský sbor

Sbor dobrovolných hasičů je rozdělen do tří hasičských sborů, z nichž každý má dvě hasičské skupiny. Kromě toho jsou zachovány tři speciální skupiny se skupinou pro informace a komunikaci (IuK) a skupinou pro nebezpečné látky a zboží (GSG) a potápěčskou skupinou.

Struktura hasičských čet nebo skupin v oblasti aktivní hasičské jednotky:

 • Hasičský sbor 1 - Skupina 1

  Skupina 1 je jednou ze šesti skupin hasičského sboru v Hildenu, který v současné době tvoří 14 členů. Najdete zde vše od devatenáctiletého člena, který právě navštěvuje první kurzy základního výcviku, až po zkušeného kamaráda, který je členem hasičského sboru již více než 37 let, včetně nejrůznějších profesních skupin a úrovní výcviku. Nejdůležitější však je, že skupina spolupracuje a může se na sebe v terénu spolehnout. Proto se na pravidelných školeních stále učí a osvěžují si to, co se naučili, protože co se neprocvičuje stále dokola, to se časem zapomene.
  Někteří z nich působí také ve speciálních skupinách hasičského sboru v Hildenu - potápěči, GSG, IuK - a jako instruktoři hasičské mládeže.
  Aby zábava ve skupině nešla na dračku a zapojily se i naše rodiny, scházíme se i mimo školení, např. v létě na grilovačce nebo na konci roku na společném vánočním večírku. Jednou za 2-3 roky se také vydávají na skupinový zájezd.
  Už byli například v Hamburku, Hannoveru a Berlíně. Uvidíme, kam se vydají příště. Pokud se chceš naučit, jak pomáhat ostatním lidem ve skvělém kolektivu, pojď s námi! Skupina se na vás těší!

 • Hasičský sbor 1 - Skupina 2

  Více než polovina členů, přesněji 9, žije prostředím modrého světla ve dvojím smyslu.

  V našich řadách jsou 3 zaměstnanci záchranné služby různých měst, 3 členové závodních hasičů, jeden profesionální hasič a jeden policista. Kromě toho jeden člen působí v asistenčním vlaku pro případ nehody společnosti Rheinbahn.

  Ostatní členové obohacují skupinu svými aktivitami v různých oblastech pracovního světa.

  Během našich služeb se zaměřujeme na realistické představení různých scénářů, abychom byli co nejlépe připraveni na všechny eventuality.
  Samozřejmě nezapomínáme ani na teoretické základy.

  Pravidelně každé dva roky vyrážíme na společný skupinový zájezd a podporujeme tak kamarádství mezi sebou. V nepravidelných intervalech se také setkáváme se všemi členy a jejich příbuznými, abychom udržovali kontakt s partnery/dětmi.
  Pokud máte zájem o členství ve sboru dobrovolných hasičů v Hildenu, rádi vás přivítáme ve skupině hasičů 2.

 • Hasičský sbor 2 - Skupina 3

  Skupina 3 žije ze svých členů a s nimi. Všichni členové skupiny stojí oběma nohama na zemi. Jsou od prostých zaměstnanců přes řemeslníky až po lékaře; od mladých po staré.
  Je důležité, aby se nedělaly rozdíly s ohledem na vzdělání nebo osobní zázemí. I v terénu jste silní jen společně!
  V rámci podpory komunity se setkávají nejen na pravidelných vzdělávacích službách, ale podnikají i řadu volnočasových aktivit. Každý rok služby začíná tradiční jarní svačinou s rodinnými příslušníky a pokračuje pravidelnými setkáními a grilovacími akcemi. Každé tři roky se vydávají na velký skupinový zájezd, který je již zavedl do Berlína nebo na plavbu v Holandsku.

 • Hasičský sbor 2 - Skupina 4

  Hasičská jednotka 4 tvoří spolu s hasičskou jednotkou 3 hasičskou jednotku 2 sboru dobrovolných hasičů. Tvoří ji 17 dobrovolných a profesionálních hasičů. Právě tato směsice je pro ně přínosem při plánování a provádění cvičení uvedených v rozpisu služeb i při zásahu. Základem každého cvičení jsou hasičské předpisy. Na jejich základě společně organizují cvičení, která jsou pestrá a zajímavá. Nejde však jen o práci hasičů. Zapojují také své partnery, rodiny a čestné členy do nejrůznějších volnočasových aktivit.
  Rok tradičně zahajují společným brunchem, na kterém se podávají legendární míchaná vajíčka se šunkou a promítají se například fotoseriály z nedávné činnosti. Později v průběhu roku se vydávají na cestu vozem a jednou za dva roky vyrážejí na třídenní skupinový zájezd s partnery, aby ještě více posílili soudržnost skupiny.

 • Hasičský sbor 3 - Skupina 5

  Záchrana - vyprošťování - ochrana - hašení - tyto pojmy jsou pevně spojeny s činností hasičů. Samotný tento druh popisu však k představení skupiny 5 hasičů nestačí. Skupinu tvoří 14 aktivních členů, které spojuje vášeň pro tento nevšední koníček. Kromě pravidelných hasičských služeb, kde se předávají hasičské znalosti a trénují základní činnosti, je důležité podnikat i další společné aktivity. Ať už je to každoroční účast na vánočním trhu v Hildenu nebo příjemné posezení po výcvikové službě - chtějí tím podpořit soudržnost skupiny. Mohou se však na sebe spolehnout i při činnosti a díky dobrému výcviku z různých kurzů hrát na své různé silné stránky. Důležité je, aby se počítalo s komunitou a aby týmová práce tvořila rozhodující základ. Nezáleží na tom, jaké máte vzdělání nebo profesi. Všichni jsou vítáni, aby se stali součástí této soudržnosti!

 • Hasičský sbor 3 - Skupina 6

  S 18 členy je skupina 6 jednou z nejsilnějších skupin hasičského sboru v Hildenu. Stejně jako ostatní skupiny se zaměřuje na základní činnosti, jako je záchrana, hašení, vyprošťování a ochrana. Aby je skupina mohla uplatnit v praxi, schází se pravidelně na školeních. Školení se zaměřují na správné sestavení vybavení, hadic a materiálu v případě požáru a na správnou manipulaci s vybavením. Při všech technických hasičských službách se však nezapomíná ani na zábavu. V létě se často vytahuje gril a pořádají se spontánní akce. Skupina se vždy těší na společný zájezd, který se koná jednou za dva roky. Dá se říci, že pro mnohé členy se skupina stala druhou rodinou. Ať už se jedná o pomoc nebo otevřené slovo před hasičským sborem - lidé si vždy pomohou!

 • Skupina pro informace a komunikaci (skupina ICT)

  Skupina I&C se v současnosti skládá z přibližně 20 speciálně vyškolených členů hasičského sboru a poskytuje velitelskou podporu veliteli zásahu na místě události. V terénu se starají především o komunikační a telekomunikační provoz ve velitelském vozidle ELW2 (velitelské vozidlo 2) a přebírají dokumentaci místa události a situace na místě události.
  ELW 2 slouží hasičskému sboru v Hildenu jako primární telekomunikační operační místo a obsluhují ho výhradně telekomunikační důstojníci. V případě potřeby mohou být telekomunikační důstojníci nasazeni i v jiných oblastech telekomunikací nebo podporovat velitelský štáb. Kromě toho mohou převzít funkci hlášení, pilota a/nebo spojaře a možná je i funkce převážně technické podpory.
  Díky začlenění do koncepcí okresu Mettmann v rámci nadmístní pomoci působí skupina IuK podle harmonogramu i v dalších městech a může být kdykoli vyžádána i vlastní výstražnou skupinou.
  Kromě rozpisu služeb sboru dobrovolných hasičů se skupina IuK schází jednou měsíčně k nácviku speciálních úkolů a struktur. Dále je plánována účast na všech velkých cvičeních hasičského sboru v Hildenu. Skupina IuK se také pravidelně plánuje účastnit cvičení plánovaných sousedními obcemi, aby byla schopna zajistit postupy a spolupráci při velkých událostech na území příslušných měst.

 • Skupina ABC

  V současné době se mnoho nebezpečných látek přepravuje po vnitroměstských silnicích, dálnicích a železnici, stejně jako se vyrábějí nebo zpracovávají v chemickém průmyslu a skladují ve skladech.
  Skupina GSG (Nebezpečné látky a zboží) je speciální skupina, která je speciálně vycvičena k obraně proti jadernému, biologickému a chemickému nebezpečí v akci. Tuto doplňkovou kvalifikaci získává v okrese Mettmann prostřednictvím speciálního několikadenního školení. Členové jsou proškoleni v oblasti speciálních nebezpečí a naučí se zacházet se speciálním vybavením.
  V případě havárií a katastrof s výskytem těchto nebezpečných látek je skupina GSG pohotovostní, aby provedla prvotní opatření k omezení rozsahu škod až po úplnou likvidaci havárie.
  Skupina je složena ze členů všech skupin a trénuje pro mimořádné události každý poslední čtvrtek v měsíci v 19 hodin, kromě pravidelných služeb. Vždy rádi přivítají nové členy do týmu, zejména lidi pracující v oborech chemie, fyziky nebo biologie.

 • Potápěčská skupina

  Potápěčská skupina hasičského sboru v Hildenu byla založena v roce 1964 a v současné době ji tvoří 13 potápěčů. Kromě některých stálých hasičů hasičských sborů jsou pro tuto misi k dispozici především dobrovolní hasičští potápěči.
  Potápěčská skupina je zalarmována okresním dispečinkem Mettmann a nasazena v oblasti okresu. Na zvláštní žádost okolních řídicích středisek vyjíždí potápěčská skupina na pomoc i do jiných oblastí, např. do Düsseldorfu.
  Hlavní oblastí působnosti je záchrana osob a zvířat z vody nebo ledu a vyhledávání a vyprošťování předmětů.
  Po téměř dvouletém výcviku se učí náročným dovednostem a "praktikanti" se seznamují s úkoly a zvláštnostmi potápěčských operací. V průběhu roku se pravidelně vzdělávají v pátrání a práci pod vodou na volných vodách nebo v bazénech.
  V chladných měsících se učí a osvěžují si především teorii.

 • Hasičský sbor mládeže

  Hildenský hasičský sbor mládeže je mládežnická skupina hildenského dobrovolného hasičského sboru. Mladí lidé jsou ve věku od 12 do 18 let. Celkem má hasičská mládež Hilden 26 mladých lidí a 6 instruktorů.

  Hasičský sbor mládeže v Hildenu byl založen 25. září 1983 a od té doby se konají pravidelné tréninky ve čtvrtek večer mezi 18. a 20. hodinou. Kromě toho se konají také celokrajské speciální služby, jako je okrskové cvičení na poplach nebo okrsková překážková dráha, kterých se může zúčastnit všech 10 sborů mladých hasičů z měst v okrese Mettmann.

  Během pravidelných bohoslužeb jsou mladí lidé vyzváni k praktickým i teoretickým úkolům, aby nikdo nechyběl. Zpravidla se v zimních měsících vyučuje mnoho teoretických základů, aby se tyto znalosti mohly v letních měsících uplatnit v praxi.
  Nabízejí se však také sportovní aktivity, hry a skupinové večery na podporu společenství
  .
  Kromě těchto služeb se mladí lidé mohou připravovat na určitá speciální ocenění, která mohou získat během svého působení u mladých hasičů.

  Rozhodli jste se vstoupit do hasičského sboru mládeže?
  Ale nevíte, jak na to?
  Stačí poslat e-mail na adresu jugendfeuerwehr@hilden.de.

 • Čestné oddělení

  Hasičský sbor v Hildenu má čestnou jednotku s přibližně 30 členy. Po mnoha letech služby jako aktivní člen v operačním oddělení hasičského sboru mohou být členové od 60 let věku převedeni do čestného oddělení.

  Díky účasti na nejdůležitějších akcích roku mají čestní členové možnost vyměnit si názory se starými přáteli a podpořit svými znalostmi a zkušenostmi aktivní provozní oddělení. Kromě toho čestný odbor organizuje vlastní setkání a výlety, aby pěstoval kamarádství nad rámec operativní služby.