Daně a cla

Oddělení daní a poplatků je nyní opět k dispozici pro telefonický kontakt. Týká se to všech daní a poplatků, které spadají do působnosti oddělení:

Požadavek lze sdělit také prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kromě toho lze žádost stále zasílat buď e-mailem na adresu steueramt@hilden.de, poštou na adresu Úřad finančních služeb, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, nebo faxem: 02103 72-85620 s uvedením telefonního čísla na finanční úřad.

Přehled služeb

Oddělení daní a poplatků města Hilden je kontaktní osobou pro následující daně a poplatky:

Nebyly nalezeny žádné služby.